ثبت نام در جلسات ماهانه

    هزینه ثبت نام تا روز یکشنبه 20 اسفندماه، مبلغ 25 هزار تومان خواهد بود. هزینه ثبت نام در روز دوشنبه 21 اسفندماه، مبلغ 50 هزار تومان خواهد بود.
  • 0 ریال