دوره آموزشی TSOL

نام دوره آموزشی: آشنایی با و طراحی سیستم های خورشیدی حرارتی با استفاده از نرم افزار T-Sol

تاریخ برگزاری دوره: پنجشنبه ۳۰ و جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

ظرفیت دوره: ۱۵ الی ۲۰ نفر

محل برگزاری دوره: تهران، محل باشگاه باد و خورشید ایران

هزینه ثبت نام: ۴۲۰ هزار تومان

مدرک دوره:

نام دوره آموزشی: آشنایی با و طراحی سیستم های خورشیدی حرارتی با استفاده از نرم افزار T-Sol

تاریخ برگزاری دوره: پنجشنبه ۳۰ و جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

مدرک دوره: اهدا مدرک از طرف باشگاه باد و خورشید ایران و مدرک شرکت مهرتاب انرژی به عنوان همکار رسمی آموزشی تایید شده شرکت ولنتین آلمان در ایران
Official Training Partner of Valentinفرم ثبت نام در دوره

    هزینه ثبت نام مبلغ 420 هزار تومان می باشد.
  • 0 ریال