گزارش روز دوم همایش

برنامه جانبی دومین همایش اینترسولار ایران، در روز یکم آذرماه ۱۳۹۶ در محل سازمان انرژی‌های نو ایران برگزار شد. در این برنامه پس از برگزاری دو کارگاه تخصصی “اتصال به شبکه نیروگاه ­های خورشیدی” و “بررسی چالش ­های احداث نیروگاه ­های خورشیدی در ساختمان” به شش شرکت ایرانی و خارجی فرصت داده شد که هر کدام به مدت ۱۵دقیقه به معرفی شرکت و محصولات خود بپردازند تا شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط دو طرفه به صورت مناسبی برقرار شود.