گزارش تصویری از همایش

منتخبی از تصاویر دومین همایش اینترسولار ایران: